Tota comunicació amb Elies Vila Busoms – Restaurant Magadins Vell per qualsevol mitjà, ja sigui a través de la seva adreça de correu electrònic o des dels formularis presents en aquest “web site”, suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Elies Vila Busoms -Restaurant Magadins Vell, C-59 km.43,5, de Moià (08180) Barcelona.
Aquestes dades de caràcter personal seran tractades conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb respecte a les seves dades personals que consten en els expresats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment. Per fer-ho serà mitjançant comunicació escrita dirigida a: Elies Vila Busoms -Restaurant Magadins Vell, C-59 km.43,5, de Moià (08180) Barcelona, o vía email a l’adreça info@magadinsvell.com.